اطلاعیه هیئت فوتبال شهرستان چایپاره

اطلاعیه هیئت فوتبال شهرستان چایپاره جهت  شرکت در
مسابقات فوتبال قهرمانی امیدهای استان اقدام به تشکیل تیم امید نموده است

 لذا از کلیه عللاقه مندان جهت شرکت تمرینات دعوت به عمل می آید
زمان: تمرینات روزهای زوج ساعت 17
شروع تمرینات از چهارشنبه 97/02/05 ساعت 17 در میدان چمن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.