برداشت از سی دی امواج باز دارنده و ذهن

Tahere:
به نام قدرت مطلق الله
مهمترین ،عاملی که باعث حرکت انسان می شود.حس است.حس معادل نیرو است.احساس در انسان به وجود نمی آید مگر آنکه در وجود او تبادل انرژی صورت گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.