برداشت از سی دی خدمت وخیانت

به نام قدرت مطلق الله

 

آقای مهندس میفرمایند: هر انسان و موجودی بفهمد بدی کردن وخیانت بد است .خیانت وبدی نخواهد کرد و کسی که خیانت وظلم میکند هنوز نفهمیده است و یک چیزی شنیده است ولی به باور یقین نرسیده است .گاهی اوقات که اشتباه ، خیانت ویا غیبت میکنیم از جهل ماهست به این خاطر که آگاهی نداریم وفکر میکنیم درست است.و وقتی سی دی را گوش میدهم و مطالب را میخوانم ذره ذره آگاه میشوم و متوجه میشوم که این کار خیلی بد است  و پرهیز میکنم.

در این سی دی من به بزرگتریم مشکلم پی بردم  که همیشه فکر میکردم بلد هستم.

وقتی با خود فکر کردم اگر بلد بودم پس چرا زندگیم به هم ریخته و همسرم مصرف کننده شد.و اینجا یاد گرفتم که بگویم بلد نیستم و این بلد نبودن من خیلی مهم است.چون زندگیم را داشتم بر صفحه ای ترسیم میکردم که پر از خط وخطوط بود و باید اول خط وخطوط را پاک کنم تابشود صفحه ای سفید و این اطلاعاتی که دارم اطلاعات مضری هست و باید بیرون بریزم و حرکت را از نو شروع کنم و این آموزشهارا از لژیون ومطالب کنگره یاد بگیرم.

از خانم الهه عزیزم و خانم ندای گل کمال سپاس وتشکر را دارم .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.