برداشت از سی دی ظرفیت و شخصیت توسط همسفر مینا

برداشت من از سی دی ظرفیت و شخصیت 
شخصیت این است که باور هر انسانی راجع به موجودیت خودش میتواند شخصیت را شکل بدهد و میتواند تعریفی از شخصیت باشد . این که ما بگوئیم خداوند که بخشنده و مهربان و رحمان و رحیم است پس چرا خواسته هاو آرزوهای من را برآورده نمیکند علتش ظرفیت است 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.