برداشت از سی دی ظرفیت و شخصیت توسط همسفر مینا


برداشت من از سی دی ظرفیت و شخصیت 

Related image
شخصیت این است که باور هر انسانی راجع به موجودیت خودش می تواند شخصیت را شکل بدهد و می تواند تعریفی از شخصیت باشد . این که ما بگوئیم خداوند که بخشنده و مهربان و رحمان و رحیم است پس چرا خواسته هاو آرزوهای من را برآورده نمیکند علتش ظرفیت است..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.