برداشت از سی دی ظرفیت و شخصیت توسط همسفر محدثه

تخریب شخصیت در مرحله اول بسیار سخت و همراه با درد است ولی در مراحل بعد این تخریب شخصیت کم کم عادی شده و فرد از اینکه بقیه شخصیتش را تخریب می کنند هیچ گله و ناراحتی ندارد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.