برداشت از سی دی فرق عمل سالم با عمل به ظاهر نیک

                                                به نام قدرت مطلق الله

سلام دوستان منصوره هستم یک همسفر .

برداشت من از سی دی فرق عمل سالم با عمل به ظاهر نیک

عمل سالم عملی است که نتیجه اش به خیر ختم شود وعمل به ظاهر نیک عملی است که نتیجه اش به خیر ختم نشودو عمل به ظاهر نیک  ممکن است ظاهرش ثواب داشته باشد ولی در باطن این گونه نیست انجام دادن عمل سالم کار سختی است و نیاز به پیش نیاز دارد که آن گفتار سالم است وگفتار سالم هم پیش نیازش  پندار سالم است و پندار سالم هم پیش نیازش قلب سالم است وقلب سالم هم باید تزکیه و پالایش شودو از ضد ارزشها یواش یواش دوری کنیم تا به قلب سالم برسیم.

تجربه شخصی من این است که قبل از ورود به کنگره و گرفتن این آموزشهای ناب بیشتر کارهایی که انجام میدادم به ظاهر نیک بودند و به نظر خودم ثواب داشتند ولی در پایان کار جز این که مشکلات زیادی برایم به وجود می آمد چیز دیگری نبود مثلا تا جایی که میتوانستم  و فکر میکردم که ثواب داردهر خواسته ای که دیگران داشتند انجام میدادم و بعد آن کار خیلی برایم مشکل درست میشد و همیشه به خودم میگفتم من برای ثوابش این کار را انجام دادم چرا این طوری شد الان متوجه میشوم که عمل من به ظاهر نیک بود است و عمل سالمی نبوداست.

در پایان خدا رو شکر می کنم که مسیر کنگره را به من نشان داد و از اقای مهندس و خانم الهه عزیزم تشکر می کنم .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.