برداشت از سی دی پیوندهای نامیمون(همسفر سمیه)

به نام قدرت مطلق الله
پیوندهایی که در انسان وجود دارند تا زمانی که همه شرایط بر وفق مراد آنها است و بر اساس خواسته های نفسانی آنهاست شرایط آرام و مشکلی برای انسان به وجود نمی آورند ولی کافی است شرایط سخت بشود ان زمان خلق و خوی و رفتارهای فرد عوض می شود و کاری را می کند که تا آن زمان هرگز انجام نمی داده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.