برداشت از سی دی پیوند نامیمون همسفر زهرا (ن)

به نام قدرت مطلق الله


الگوهایی که طبیعت به ما می دهد چون که جاری هستند و ما هم بخشی از طبیعت هستیم در مورد انسان هم صادق است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.