برداشت از سی دی پیوند نامیمون همسفر ندا

                                                 به نام قدرت مطلق الله


ما می توانیم از طبیعت خیلی الگو برداریم چون الگوهایی که طبیعت به ما می دهند جاری هستند وما بخشی از طبیعت هستیم ......

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.