برداشت سی دی خدمت خیانت

سلام دوستان اکرم هستم یک همسفر
درآفرینش هستی همه موجودات از حیوانات جانوران
پرندگان وگیاهان درحال خدمت هستند حتی در اعماق دریا
موجودات ریز درحال خدمت هستند واگر آنها نبودند دریا به
فسادکشیده میشد کسی که خدمت درست انجام ندهد خیانت 
میکند خیانت از جهل ونادانی انسان است مثل کسی که از بالاارتفاع
نشسته باشد وبا اره شاخه را ببرد از بالا سقوت میکند من با آمدنم به کنگره
وبا آموزش گرفتنم متوجه شده ام که در زندگیم خیلی خیانت به همسر و بچه هایم
کرده ام با محبت زیاد در حق انها خیانت کرده ام باگوش دادن ای سی دی حالا باید 
اشتباهاتم را جبران کنم چه در زندگی وچه در کنگره کسی که به من خدمت کرد باید 
قدر دان زحمات آنها باشم سی دی گوش کنم بنویسم ودر لژیون خدمت کنم تا به حال خوش برسم از خانم الهه عزیزم تشکّرمی کنم که در لژیون خدمت را در حق ما تمام وکمال انجام می دهد از خداوند شکر گذارم که مرا در این مسیر قرارداده که هرچه
ضدارزش دارم جبران کنم واز جناب آقای مهندس تشکر می کنم که این بستر را برای ما فراهم کرده است آرزوی بهترینها رابرایشان از خداوند خواستارم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.