برد انگشت گذاری ویلن

برد انگشت گذاری ویلن

در برخی از کتب آموزشی و یا ویدیو های آموزشی بعضا با نت هایی با نام های L1 , L2 , H3 و ... مواجه می شوید، این تصویر موقعیت قرارگیری هر یک از نت ها را برایتان نشان می دهد :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.