بهشت ؟؟ ((مجانی )) جهنم ؟؟ ((پولی))

پیر مرد دانایی به نوه اش گفت : فرزندم تا حالا دانسته ای که بهشت مجانی است و دوزخ را باید با پول خرید


نوه اش گفت : پدربزرگ چگونه بهشت مجانی است اما دوزخ رو باید با پول خرید ؟؟؟؟

پیرمرد گفت؟؟؟


پسرم نماز و روزه و کارهای نیک ، بابتشان هیچ پولی پرداخت نمیکنی و بهشت مجانی به دست می آید ؛ اما شراب و زنا و قمار و ربا بابتشان پول پرداخت میکنی پس جهنم را باید با پول خرید

قضاوت با شما؛: کدام بهتر است؛

بهشت ؟؟  ((مجانی ))

جهنم ؟؟ ((پولی))

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.