تاریخچه ی از اقدامات تکیفری ها

 
تاریخچه ی  از اقدامات تکیفری ها
مهم  است، بدانیم که از دیر باز افق ظرفیت دینی و بشری همواره انسان  را  به فکرکردن تشویق کرده است تا شناخت وآگاهی مطلوب بعنوان بازتابی از دامنه ی گسترده ی تفکر بدست آید . شکی نیست که همه ابعاد سرگذشت وسرنوشت بشریت تابعی از همین پروسه است، براین پایه مولاعلی (ع) انسان  را به اندیشه پیرامون ذات خود و منظومه ی خلقت با همه ی مکونات جاندار وبی جان فرامی خواند ودراین باره جمله ی معروف قریب به این مضمون دارند : که آگاهی وشناخت، خیراست  و نادانی و جهل جز شرارت نیست.
 
 آنچنان که آشکار است درگیری  و جنگ  میان دانائی و نادانی جنگ بین تولید خلاقانه فکری و بازتولید پیشرفت ذهن  فعالانه با بدفهمی وتحجر ادامه یافته است  که دراین رهگذر  "تکفیری "عموماً چیزی را  جز تکرار کورکورانه اصطلاحی خود ساخته چیزی را جز خود نمی بیندو نمی خواهد ببیند . تکفیری ها  درطول تاریخ که همین روند را اختیار کرده اند درواقع فرزندان خوارجی هستند که بنا به ادعای خود ، گناه و به ویژه گناهان کبیره را مرتکب نمی شوند! اما  آنها  امام علی بن ابی طالب (ع) را با رفتار عجیب و غریب خود اذیت می کنند و  چنان در مخالفت با ایشان دچار افرط می شوند که برروی رهبر جامعه ی خود شمشیر کشیده و یاران نزدیک اورا به شهادت می رسانند  جایی ایشان به آنها گفتند: میان من و شما و ظلم و ستم وقتل مردم بوسیله ی شما فاصله انداخته است ) واینگونه است  که من همه شما را شرور می شناسم  . ...

وپیشوای متقین امام علی بن أبی طالب (ع) با تقبیح جهالت ورزی تکفریها وخوارج  به مبارزه ی تاریخی با آنها می پردازد
تا جائیکه  امام جان خود را  در محراب فدای این پیکار روردرو با جهالت می نمایند
 مقایسه حضرتش آنقدر صریح است که چه از جهت زمانی وچه از نظر محتوائی حکمی ازلی وابدی میان  آن دو موضوع حائل نموده  است.
یکی از نشانه های حماقت  آن تکفیریها این بود که اگر کسی دانه ی خرما را از باغی می چید بدلیل تصرف مال  غیر به شدت محکوم  وتنبیه  می کردند؟ اما  آنها با رویای تقرب بخدا  دریکی از  شب های قدر  ماه  مبارک رمضان با کشتن   وصی پیامبر با
اعتقاد بر این که این اقدام انها را به خدا نزدیک تر می کند !!! تاریخ بشری را داغدار می کنند این   فاجعه  خود به تنهائی گواه عمق  بی پرده نادانی خوارجی تکفیری است که هوس سیری ناپذیر برای کشتن وخون ریختن دارد.
 اما شهیدی  دیگر  از اهل بیت پیامبر (ص)که  با صدای بلند و نه در خفا  خود را معرفی می کند، و به شدت در  مقابل هوا وهوس و برداشت های نابخردانه ، ظالمانه  وخارج شده از دین جدش توسط جاه طلبان  بنی امیه موضع می گیرد و ایده ی آزاد گی انسان از اسارت شیطانی  و تروریسم فکری سازمان یافته وجهل و غفلت و رکود و عوام فریبی و  خفقان سیاسی  را بقیمت ایثارجان خویش واسارت  خانواده  دریغ نمی کند  در حالیکه  جریان تکفیری با اتهام خارجی و کفر وگرفتن فتوای شریح قاضی   در آن شرایط دهشتناک بی خبری  مردم فرزند پیامبر وحجت خدا برخلق را  در مقتل کربلا ذبح می کند وسرانجام زینب پیام اور کربلا برای مردم غافل مانده و یا خود به زرفروخته ی آن زمان روشن می کند که حقیقت امر چیست؟
اما جهالت وکج فهمی تکفیر وخوارجی به همینجا ختم و محدود و قطع نشد ...
   ودرتقابل با آن  دین و امامت با شهامتی  واضح وپرفروغ تکفیر را مورد انتقاد ومردودی تام قرار داد و با استدلال و عقلانیت گفتگوی خود را در ابعاد ی رشید وهدایتگرانه  به عنوان یكی از كاركردهای اساسی آزادبخشی  ذهن انسان از نظر قران در طول تاریخ از صدر اسلام تا کنون مطرح نموده  و با آن  مبارزه كرد و  همانطور که در مفهوم اسلامی  ریاکاری ،  ملحدبودن و نفاق در مقابل ایمان بود  جریان تکفیر نیز از نظر اسلام محکوم بود-  گرچه ساده ترین اتهامات آماده  در زمانهای گذشته و نیز امروز  بعنوان تکفیر مرهم بخش تعصب کور وجاهلیت عمیقی است که برای زدودن و بی اعتبار کردن اسلام ناب مورد حمایت جهان سلطه هم قرار گرفته است آن روند سابق ادامه پیدا کرده است بنابراین  هزینه  فدا کاری   هرکه  جرأت كرد كه آنها را مورد انتقاد قرار دهد و با استدلال و عقلانیت و روشنگری  به عنوان یك كاركرد اساسی دین  در آزاد سازی ذهن متحجر ، با آنها مبارزه كرد. به فساد وکفرمتهم شد.
 مشخص  است که "تکفیر"   مطلقاً شیوه کارمتفکران نیست، در حالی که ترجیحاً  عدم تفکر -وانکار عقل شیوه ی کلیشه ی  غالب موضع تکفیری است. با وجود آیات قرانی که برای انعکاس  تفکر و مراقبت از آگاهی برای استفاده از هر دلیل پاسخگو به عنوان نمونه در آیه های زیر  بیان شده   : ( أفلا یعقلون) و( أفلا یتدبّرون).(چرا تعقل نمی کنند؟) و (آیا آنها تدبر نمی کنند).  تکفیری همچنان  نیاز به انتقاد از خود و عقب نشینی ازاشتباها ت را احساس نمی کنند،اگر تنها به   بررسی حرکات جریان وهابی و سلفی در همین مدت کوتاه یک دهه ی
عربستان،مصر ، مراکش و لیبی ،قطر  و احتمالا سودان  بپردازیم . به نحوه  گستره ماجرا  پی خواهیم برد.
و روشن می شود  که  جریان تکفیری  علاقه مند به صنعت مرگ وهدر دادن خون مسلمان  در تمام سطوح به چه میزان به جامعه مسلمین آسیب رسانده است.

از نتایج این دیدگاه تنگ نظرانه تفکر مذهبی سلفی و بسته ی وهابی، این است که بسیاری از منتقدان تفکر مذهبی از طریق تاریخ قدیم و معاصر، به تراژدی،  وحشت سازی از دین که فراتر از  شرارت اجتماعی فرهنگی است دست یازیده اند. بطوریکه این برآیند  توسط افرادی که تمایل به  محدود سازی  دین در متن جامعه دارند، بصورتی گسترده مورد استفاده قرار گرفته است .
  تکفیری ها حکم به قتل عام هرکس که بنظر آنها کافر ومرتد است صادر می کنند هرچه که نمی توانند درک کنند وحتی متوجه آن نیستند و یا آگاهی از آن ندارند مستمسک قرارمی دهند درواقع همین مقوله برای از میان برداشتن انسانها کافی است  واز آنسو برای سکولار ها وملحد ها همین توجیه مهیاست .
در دایره اتهام تکفیریها ؛ از جمله کسانی که متهم به کفر شده اند دانشمندان نیز قراردارند که  ابن سینا و فارابی از آنجمله اند..
شاید تراژدی ابن المقفع را شنیده باشید ،  زمانی که در سن سی و شش سالگی نامه ی به  خلیفه عباسی  ابو جعفر المنصور نوشت کافر شناخته شده و بدن او قطعه قطعه گردید. .....
و  منصورحلاج پس از دریافت تهمت کفر  سرنوشتی مشابه را بجان خرید و زنده مصلوب شد،
  اما ابوریحان بیرونی که نام او مقارن با معرفی  برخی از ویژگی های  علمی شناخته شده ماه وستارگان همخوان است و توسط ساخو شرق شناس مشهور اینگونه معرفی شده: " او در تاریخ علم از شخصیتهای بسیار منطقی است"
... بیرونی نویسنده دایره المعارف قانون مسعودی در زندگی و ستارگان است وهدیه  پادشاه غزنوی سلطان مسعود را رد کرده است،  او حتی  قدرت جذب بین اشیاء را قبل از اینکه نیوتن آنها را کشف کند یعنی شش قرن پیش از او کشف کرده است.  او پس از مطالعات و بحث علمی در مورد تشکیل یک رصدخانه پیش بینی آب و هوا، به کفر متهم شد.  !!!
اما طی سالها ی اخیر، که تکفیر از   انزاوی جهانی واجتماعی بیش از هرزمان دیگری در تاریخ رنج می برد    تقریبا به  صدور فتواهای نامحدود باز پرداخته  و علاوه برقتل نخبه های جوامع به کشتار  کور دسته جمعی  افراد بی گناه در هرنقطه ی جهان به هرقیمتی می پردازد تا اظهار وجود کند  اما این  جنگی است که آنها نه تنها علیه دین بلکه ضد بشریت براه انداخته اند که خود مطمئن هستند  قطعا پیشاپیش نتیجه آن را از دست داده  وشکست و ننگ را  برای خود تضمین کرده اند..
برهمین اساس جوان  سرافراز مدافع حرم شهید والامقام محسن حججی قربانی خباثت و کوردلی جریان تکفیری می شود  تا جهان باردیگر شاهد جنایت هولناکی باشد که عناصر وعوامل آرتکاب آن  توسط تنگین ترین ومنفور ترین افراد مقدس نماهای جاهل  درتاریخ بشمارمی آیند صورت گرفته و بدیوسیله عزت خواهی دینی و روشنگری همچنان مرز خود را شیطان صفتی بیش از پیش دور ودور ترمی کند و چنانکه روشن است اسلام ناب همچنان هم باید درمقابل دشمنان اصلی و هم به احمقان کج فهم چمباتمه زده درخانه ی دین باید هزینه بپردازد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.