تخلف آشکار شرکت گوشی های ایرانی glx


اگر شرکت با شما تماس گرفته و گفته آریا 1 نگیرید و سپهر بگیرید این کار را نکنید. زیرا شرکت تعهد داده که گوشی هایی که پولشان را گرفته حتما به خریداران تحویل دهد. چند روز پیش بنده با پشتیبانی تماس گرفتم و گفتم آریا 1 را با سپهر تعویض نمی کنم آنها هم گفتند که گوشی آریا 1 را برای کسانی که اصلا حاضر نشوند گوشی خود را با گوشی دیگری تعویض کنند به تعداد محدود تولید و به این عزیزان تحویل داده می شود.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.