حق تا کجا با کیه؟

موقعیت: فرض کنید که من، به آیینی گرویدم که در اون دیدنِ رنگِ آبی حرامه، وگرنه ما رو به آتشِ دوزخ میفکنند. یا شنیدنِ صدای کودکان نه الی هجده ساله. دیدن و شنیدن، دو تا چیزی که نمیتونیم متوقفشون کنیم، مگر اینکه اندام مسئولشون رو از کار و زندگی بندازیم. اگه نخوایم رنگ آبی ببینیم، نمیتونیم تضمین کنیم هرگز کسی با یه لیوان آب بلوبری بهمون نزدیک نمیشه. و اگه نخوایم صدای کودکان نه الی هجده ساله رو بشنویم، نمیتونیم مطمئن باشیم صبح تا شب هیچ بچه ای از بغلمون رد نمیشه. لاجرم باید چشمامونو ببندیم و گوش هامون رو با موسیقی ای چیزی کر کنیم.

پرسش: من چقدر حق دارم درخواست کنم در هر محیطی که من قدم میذارم، آدم هایی که آبی تنشونه یه چیزی روش بپوشن و بچه های نه الی هجده سال رو بندازن بیرون؟


موقعیت 2: فرض کنید من تنها کسی نیستم که به این آیین گرویده. بلکه نیمی از تمام جمعیتی که شما ممکنه باهاشون برخورد داشته باشید، پیرو همین آیین هستن.

پرسش: ما چقدر حق داریم توقع داشته باشیم محیط برای آسایش ما تغییر کنه تا بتونیم آیینمون رو دنبال کنیم؟


موقعیت 3: فرض کنید اکثر افرادی که با شما در یک محیط زندگی می کنن تصمیم گرفتن به ما بپیوندن. ما هیچ آماری نگرفتیم که بدونیم در اکثریتیم، ولی به نوعی متوجه شدیم انقدر زیاد هستیم که بتونیم این فرض رو داشته باشیم که ما بیشتریم.

پرسش: آیا در این محیط رنگ آبی و حرف زدن کودکان نه الی هجده ساله ممنوع میشه؟ آیا این کار نقض کردن حقوق شماست؟


موقعیت 4: فرض کنید ما اونقدر به بر حق بودن آیینمون ایمان داریم، و به نوعی در قدرت هم هستیم، که میتونیم شما رو مجبور کنیم آبی نپوشید و بچه های نه تا هجده ساله تون رو در حالتِ سایلنت بفرستید بیرون، وگرنه جریمه و مجازات در انتظارتونه.

یه نفر از بین شما (که به طایفه مرگ بر آبی و بچه نپیوستید) تصمیم میگیره به آیینی بگروه (عجب فعلی!) که اونو ملزم می کنه سه شنبه ها هشت صبح تا چهار بعد از ظهر لباس آبی بپوشه و دور شهر بدوه. یا همینطوری اصلا یه بچه ای از بین شما میخواد هرروز که از مدرسه برمیگرده بتونه تو خیابون با دوستاش حرف بزنه.

پرسش: آیا ما داریم حقوق اون رو نقض می کنیم؟ آیا اون داره حقوق ما رو نقض می کنه؟در این یک ماه که به ماه رمضون مونده، همین ها رو با «من به آیینی ایمان آوردم که در اون کسی ماه رمضون چیزی نمیخوره، پس هیچکس نباید در ماه رمضون جلوی من چیزی بخوره» از خودتون بپرسید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.