#خطرناکترین_جمله_دنیا

گفته میشود خطرناکترین جمله این است:
«من همینم که هستم.»


 در این جمله کوتاه میتوانیم غرور ، لجاجت ، خودرایی، خودخواهی ، درجا زدن و به‌ تدریج راندن آدمها از اطراف خود را حس کنیم

پس مراقب باشیم ، هر روز فرصتی هست برای یه قدم بهتر شدن .
با تغییرات کوچک روز بروز حالمون بهتر میشه...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.