دانشمندان كانادائی : اولین دلیل علمی وجود زندگی پس از مرگ را کشف کردیم


دانشمندان كانادائی :  اولین دلیل علمی وجود زندگی پس از مرگ را کشف کردیم

Image result for Scientists discover 'near death' evidence | Daily Mail Online
March 09 2017 23:15

دانشمندان و پزشکانی پژوهشگر  در کانادا موفق شدند  اولین شواهد علمی ملموس در وجود یک زندگی دوم برای یک فرد پس از مرگ  انسان را کشف کنند، این در حالیست که این شواهد علمی جدید به منزله اولین نشانه  از نوع خود در  تاریخ علم پزشکی  در نظارت  ورصد بر امواج   مغز یک متوفی پس از مرگ کامل مجسوب شده است.
این پزشکان اشاره به این دارند که امواج دریافتی  در مغز مرده  بسیار شبیه به امواج ساطع شده از مغز انسان در هنگام خواب او ست،  واین امر آنها را به این نتیجه رسانده است که فرد متوفی ممکن است   با کسانی که در اطراف او قرار دارند درارتباط  باشد در حالیکه او  به یک زندگی کاملا متفاوت جدید وارد شده است.

بر اساس   گزارش منتشر شده توسط روزنامه "دیلی میل" انگلیس، پزشکان در یک بیمارستان کانادایی قادر به رصد و ثبت "یک فعالیت مداوم از مغز" در سر  یک شخص متوفی  به مدت ده دقیقه شده اند که طی آن آنها به این نتیجه رسیده اند  که باثبت   اولین شواهد علمی  به طور قابل توجهی به وجود یک زندگی دوم برای یک فرد پس از مرگ ، یافته هائی را بدست آورده اند که نشان می دهد مرگ، پایان زندگی انسان نیست.

پزشکان جرئیات وضعیت دریافتی
فعالیت مغز پس از مرگ و آنچه که پس از مرگ برای  مردگان اتفاق می افتد رانتوانسته اند به طور کامل درک کنند   اما آنها چیزی را  که ممکن است شواهد قطعی زندگی پس از مرگ را تشکیل می دهند را رصد کرده اند.

دراین نتیجه گیری که توسط محققان  دانشگاه "وسترن انتاریو"  کانادا، بدست آمده آنها می گویند: امواج الکترونیکی در مغز یک فرد متوفی که قلبش  به کار به طور کامل متوقف شده، دلیل خوبی بر  اقناع در این ماجرا بشمار می آید.
با توجه به جزئیات گزارش شده توسط روزنامه ی "دیلی میل" محققان کانادایی چهار مورد مشابه را در سه نفر از چهار نفر مورد مطالعه اثبات رسانده اند ، و متوجه شدند که دلایل  کافی در ادامه  زندگی نوعی پس از مرگ وجود دارد ، دراین  چهار مورد  ذهن فرد مرده  به مدت ده دقیقه به طور مداوم بعد از مرگ  فعالیت خود را به  شیوه ای روشن برای پزشکان نشان داده است
‏‫
تهیه وترجمه : نجوای کنگان
منبع:

Scientists discover 'near death' evidence | Daily Mail Online 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.