درس زندگی هم میداد.

نامبرده توانایی "اصلا برام مهم نیست ولی الانه که بزنم زیر گریه" را بطور اکتسابی از محیط و تحت شرایط دوست نداشته شدن توسط فلانی، بدست آورده بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.