دستور جلسه رروز دوشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۹۶لژیون همسفران عشق با استادی سرکار خانم شهرزاد ودبیری خانم سمیه آغاز به کار نمود.

دستور جلسه روز دوشنبه مورخ 23/11/96 لژیون همسفران عشق با استادی سرکار خانم شهرزاد وبا دستور جلسه وادی ششم ودبیری خانم سمیه  آغاز به کار نمود.

در ابتدا استاد اینگونه آغاز نمودند:

همسفر شهرزاد:خدارا شکر امروز خیلی پر انرژی هستم.خانم الهه عزیز استاد جلسه هستند در شعبه امین گلی.

 

دستور جلسه وادی ششم:

حکم عقل را در قالب فرمانده ، کاملاً اجرا نمائیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.