دنیا انقدرا هم کوچیک نیست

داشتم پیش خودم می گفتم پسر فلانی چقدر بدشانسه که بخاطر اشتباه من باید برای چندمین بار چوب بخوره که متوجه شدم نه طرف انقدرا هم بد شناس نبوده و خدا رو شکر دنیا انقدر کوچیک نیست! همین پردازش میزان شانس طرف سه چار تا سکته بود!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.