دیروز وامروز

داده های علمی، این تابستان واقعاً داغترین بود ...

وب سایت " Science Focus"  گزارشی تهیه شده توسط "دان میچل" متخصص امور  آب و هوا  در توضیح دلایل اینکه چرا این تابستان به شدت گرمتر از تابستان سال گذشته بوده  را منتشرکرده است.
این گزارش می گوید : که این تابستان  روبه پایان در مقایسه با دمای بالای  ثبت شده ی سال های گذشته در نیمکره شمالی بسیار گرم تر بوده است
امیر, [20.09.18 03:25]
لطفاً "خودمان "باشیم

با بازگشت به نقطه ی اشتراکمان و هم ترازی با نام شهرستانمان وترسیم چشم انداز روشن در اهداف بزرگ فراگیر "خودمان" را با فکر کردن در مورد گزینه های پیشنهادی دیگران  فرسوده نکنیم و ویژگی های گرانش وجاذبه  ی یک پیشنهاد خود ساخته ویا از روبرو پرداخته به  برداشت طرف مقابل ازشخصیت ما  و به حجم واقعی ما برمی گردد کدام گزینه را انتخاب کرده ایم آیا گزینه ی  که خود مان انتخاب کرده ایم با آنچه که   برای  ما در زندگی شخصی  واجتماعی  جامعه ی ما مفید است محاسبه کرده ایم یا تنها با یکی از این متغیرها مطابقت داشته باشد کافیست .

ما  گاهی در قبال ستایش غیر واقعی ومصنوعی دیگران خودرا قانع شده و حتی در مقابل وعده ی بی سرانجام  بشکلی ناباورانه می بازیم. قولی  که نه ما را با   در عرصه  ی  توسعه ی واقعی همه جانبه بی نیاز  می کند وفقط  از پایان   هویت صفر شده  ما  بازنده ی قراردادی  بی اعتبار ، بدون نام و بدون امضا وتاریخ و تضمین اجرا   قرار می دهد. قابی از ای کاش وافسوس مداوم میسازد ... البته اگر می شد به تعدادی از اذهان در سرتاسر شهر ستانمان سفر  می کردیم و در مورد ماهیت افراد در لباس  علاقه و دلسوز  و دلبستگی به مردمان دیارم از آن منبع بی واسطه سراغی  بی پرده از راز رمز های نهفته ودرگوشی های سر بسته می گرفتیم . امروز من این عنوان را برای مطلبم انتخاب کردم تا به عقاید ذهنی بالغ که به دنبال حقیقت و موفقیت هستند،بگویم که فردا برای این بازشناسی در دیرّ دیر است ؟! به ویژه در سایه  صمیمت های  موقتی و دروغین که یکی از مهمترین ابزار موفقیت دیگران در به زانو درآوردن ماست، رویه ی که با ظاهر زیبا فریبش  رسیدن  به ساحل آسایش روحی و روانی، جسمی و اجتماعی  ومادی آنی وگذر هرلحظه از روز به رنگی و هر ساعت درشب به آهنگی خودرا معرفی می کند.

 در عنوان و محتوا  و متن هویت  حاضر و آگاهی  واقعی  تنها یک مرد می داند که این خود او ست، و آنچه برگرفته اصالت و نجابت فردی،  پاکی  وصفای محیط ، محاسن جامعه همگرا و بالنده ومنسجم است، آنگاه می شود  امیدوارانه  یک رقابت برای درک و تجزیه و تحلیل  هوشمندانه وهدفمند در میدان عمل نه  تکرار کلمات و عبارات و اصطلاحات،تن دادن به افکاری یکطرفه را مشاهده کرد.  در این روند  که ما  در شخصیت این یا آن هضم شویم ، واز این طریق فرم و   رومینگ شناسایی ، برای خود بسازیم  درواقع ساخته شده از طریق شبکه های اغفال   پایه منفعت دیگران واقع شده ایم چه بخواهیم وچه نخواهیم    و طرح ویژه "خودمان بودن" را به عنوان مناسب ترین مسیر رشد را در پرتو واقعیت، چالش ها و فرصت ها و تهدیدها  ندیده ایم .

خودمان باشیم - جویندگان فردا - مرقابتی برای نگاه کردن به خودمان، دانستن نقاط قدرت و ضعف خود مان و موفقیت های واقعی ویا احیاناً تصادفی و برخی ناکامی ها ی  رسمی و غیر رسمی که خودمان مستقیماً در آن دخیلیم  در واقعیت های امروز  این خود مان است که مارا سرزنش و یا تحسین می کند، و آنچه  که  از طریق اندازه گیری به رسمیت شناخته   شده دیگر معیار و مقایسه ی ندارد ،باخطراین رویه تلخ است که دیگر خودمان نیستیم     و  افراد موفق، برای موفقیت واقعی خودشان  به "خودمان" بستگی دارند .

گاهی تعدادی  از کسانی که در محافل عمومی ملاقات کرده یا باهم تماس داریم ،  این سوال  را به شیوه های مختلف مطرح می کنند: بررسی ،  مطالعه وگزینه شناسی "خودمان" در دنیای  رقابت منافع ومصالح کوچک وبزرگ  چگونه باید باشد که شهرستانمان آسیب نبیند و شرمنده شهروندان نباشیم   ؟
حقیقت این است قبل از جواب دادن به این پرسش ... روشن که این سوال خود بتنهائی معانی ومفاهیم زیادی را  دست  می دهد که یک معنای آن این است   اعتبار  وقیمت شما در  نزد خودشما چقدر است؟  و  رضایت  تان  از خودتان و تمایل تان به  درنظر داشتن واقعیت ها  و آینده پس از اینکه شما سخت  فکر کرده اید برای کار و ساختن  زادگاهتان، اکنون با سقف بدون ستون،این ساخت وساز را پایان می دهید  و نرخ حق آب وگلی که داریم چند است؟ وباچه چیزی قابل معاوضه ومبادله است؟!...  آیا در درک خودمان  و  در  تعادل  سرمایه گذاری بر زمان  حاضر به نفع خود مان و به نفع خانواده و جامعه خود،  طرح مثبت داشته ایم ،   یا حتی حاضریم به قیمت ورشکستگی  جامعه مان  خود از سود ی مقطعی  بهره مند شویم. هنگامی که خودمان در زندگی  مان در بین خود و خویش  به  اقناعی دستیافتیم  ، چه اتفاقی می افتد و چه اتفاقی نمی افتد گرچه  ممکن است مردم را از واقعیتی که ازآن رضایت  ندارند، خاموشی برگزینند  اگر به دنبال  خودمان هستیم   با چشم اندازی توافق کنیم که با  خسارت دیگر برابری  نکند .   بیائیم  ، با زبان  و ذهن  و موضع  خودمان در میان افرادی قرار بگیریم که  منافع خودرا  در مقابل منافع شهر وشهروند در درجه ی دوم اهمیت  قرار می دهند.

امیر, [20.09.18 03:25]
وحرف آخرناتمام اینکه :دیر در وجدان ما باقیست غلغله  می کند فریاد می زند و ما را می خواند برای وجه احسن بودنش ... ووای  اگر در مسیر   تفکر به این وسوسه ی آن دغدغه ثانوی فکر کنیم ، بدانیم  که  اولین قدم به سوی موفقیت این است که در جستجوی یک راه حل به آینه نگاه کنیم،تا یاد مان بیاید  که در مسیر "خودمان" باقی بمانیم!   آشکار است  که ماهی دودی را طی دقیقه ی  در استخر می بینند . و برای دیدن حوت ماهی باید روزها وما هها بر فراز اقیانوس چله ی انتظار بگیرند. اراده خواستن مهم است که نیت کجا باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.