روحانی: این چه سوالی است که دولت موفق است یا نه ، از این سوال بدتر نمی شود، قطعا ما موفقیم»!


جهانگیری بدون توجه به اظهارات روحانی عملکرد اقتصادی دولت را برای خبرگان تشریح کرد
بیانیه خبرگان: اقدامات اقتصادی دولت برای مردم محسوس نیست
در شرایطی که ماه های پایانی عمر دولت روحانی در حال سپری شدن است و زمان ارائه کارنامه عملکرد دولت فرا رسیده است، با این وجود حسن روحانی در مواجهه با یک سوال کوچک در خصوص عملکرد اقتصادی دولت آن را به عنوان «بدترین سوال ممکن» قلمداد می کند. با این وجود اگرچه روحانی کاهش تورم را به عنوان یکی از مهمترین دست آورد های دولت بیان می کند، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از علل کاهش تورم را باید در رکود شدید حاکم بر بازار جست و جود کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.