زمین زراعی در کهریز چورس در مسیر جاده چورس ،قره ضیالدین به فروش میرسد.

زمین زراعی در کهریز چورس در مسیر جاده چورس ،قره ضیالدین
 
 به متراژ 13500 متر

 که 7500متر آن, باغ ۸ساله


با انواع درختان میوه

  به فروش میرسد.

شماره تماس: 09149643122


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.