#سوادزندگی

از وقتتان برای کار استفاده کنید زیرا کار، بهای موفقیت است.

از وقتتان برای تفکر استفاده کنید زیرا تفکر، سرچشمه قدرت است.

از وقتتان برای مطالعه استفاده کنید زیرا مطالعه، منبع عقل و دانش است.


از وقتتان برای دوستی استفاده کنید، زیرا دوستی جاده ی خوشبختی است.

از وقتتان برای عشق استفاده کنید زیراعشق لذت زندگی است.

از وقتتان برای خنده استفاده کنید زیرا خنده ، موسیقی و آهنگ روح است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.