سیل گنه برد مرا،بحر بلا کشت مرا!دریافت
+آقا یادته پارسال این موقع حرمت؟؟هییی،آقا درموندم..مهمون نمیخوای؟؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.