مدیریت عرضه ی تره بار کنگان بعهده کیست؟


                             مدیریت عرضه ی تره بار کنگان  بعهده کیست؟
 وقتی سخن از مدیریت بازار بمیان می آید  بدیهیست که از نظر مشتری یا مصرف کننده؛  آگاهی از محل و مبادی وپایانه ی فروش ، رعایت چهارچوبی مشخص از سوی فروشنده و اطمینان از کیفیت وقیمت مناسب واعمال نظارت همه جانبه تا تامین نیاز خریدار مدنظر است .
 گرچه در روندافزایش قیمت ها ویا کاهش کیفیت محصولات غذائی عرضه شده  و میزان نظم وانضباط سیستم بازار عوامل پیدا وپنهانی تاثیر گذاراست  که قاعدتاً از دید کارشناسان امر وناظران آن دورنیست  اما اکنون زمان آن فرارسیده است که نسبت به ساماندهی پدیده های ناهمگون و ناسازگار و  برداشت های تلخ  برخلاف انتظار مصرف کننده،  پیگیرهای فوری مقتضی دردستور کار قرار گیرد تا ازاین پس شاهد رضایت بیشتر شهروندان باشیم....
  
از خروجی شیراز پل فسا که بیرون می زنید وبه سمت پائیین دست  می آئید تا فیروز آباد انواع واقسام تربار میوه وسبزی را که قیمت می گیرید  به اختلاف فاحش آن با نرخی که در شهر ما کنگان به ما عرضه می شود پی می برید حتی از جهاتی کیفیت برتر محصولاتی که شما در آنجا از نظرتان گذشته گاهی  پشیمان می شوید که چرا خرید نکرده ویا بیشتر خرید نکرده اید این تفاوت احساس بجای خود،  اما پیش می آید  وقتی که در شهر نیز به قصد خرید  حداقلی دوبار در هفته به دوشنبه بازار بنک وپنجشنبه بازار کنگان هم  عیال شمارا  به خرید می فرستد تفاوت بهای برخی  اقلام  در حساب وکتاب عادی روزمره علاوه که براینکه شما شگفت زده شده اید ... نگاه چپ چپ سرکار عیال  همانند نگاه محتسب  به مختلس است(بخصوص که اگراین وجه دستی ویا کارت اعتباری مختلص قلک بچه ها باشد یا بدتراز از آن اندوخته ی خودعیال) که چطوری در طول این پنج کیلومتر شما توانسته اید روی برخی سفارشات روزانه درصدی اضافه کنید ؟! .  به هرحال با آوردن دلیل ونذیر و اظهار اینکه  مرتبه ی دیگه با هم می رویم خرید،  تا حدی حکم برائت گرفته و خودرا تخطئه می کنید در مرحله بعدی اورا همراه خود می برید اما می بینید از بخت بد باز  نوسان تند تند بازار اینبار افزایش فشار یا افت قیمت  نمونه ی از موارد خرید ، یکی از رگهای قلب تان را نه از شوق شادی ارزان تر یافتن  نسبت به مرحله ی قبل بلکه  تناقض استعلام قیمت جدید با نرخ سابق اعلام شده،به عیال در معرض انسداد قرار می گیرد. ... وحداقل جریمه   پاک کردن سیر و سبزی ها  و خردکردن  پیاز بگردنتان  می افتد ...خب چه می شود کرد؟ بازار است که که اکنون با " آزار " ترکیب شده است؟
اینها به کنار از طرفی دیگر  هرجای شهر بخصوص در حاشیه بلوار امام خمینی (ره )  از کنگان تا شهر بنک  هرچند قدم هرکه از هرکجا که دوست دارد می آید وانت باری اش را پارک می کند وبساط پهن می کند ... که از چند نظر بعنوان پدیده ی نامتعارف وبد منظر جلوه گر است:
 1) کیفیت مواد  غذائی از نظر ارگانیک و یا تراژن بودن  وتاریخ مصرف و نحوه نگهداری و بهداشت 2) تحمیل خسارت به  فروشندگان بومی ( کسادی ورکود رونق بازار محلی)  و فرار از عوارض ومالیات وسایر نظارت ها ی مرسوم 3) افزایش ترافیک وازدیاد خطرات تصادف  (4) ایجاد مناظر نا همگون با تراز طبیعی وعادی شهر  5) بهم زدن ریتم و آهنگ اصولی خرید وفروش  تابلو سیار یک نرخ و وقتی شما ترمز می کنید دو یا چند نرخ با کیفیت ها و تنوع مختلف یک کالا روبرو می شوید 6) سرگردانی مصرف کننده از جهت کیفیت وقیمت در نحوه عرضه موادغذائی وتره بار  7)  زباله و پسماندهای آزاردهنده که حشرات وجوندگان وچرندگان  پس از سکوت همهمه ی خرید وفروش در آنجا گرد می آیند...

این درحالتی است که که شهروند مصرف کننده  خود  با پیامدی چون "مصرف شونده" روبروست واز هردو سو خسارت و ضرر عایدش می شود و ازآنسو خرید اجباری واز این سو نارسائی های روانی اجتماعی به پدیده ی غالب در بازار ویا جزئی از خرید سبد کالای روزانه خانوار  به  حیرت زده ی گم شده در بازار عنان گسیخته  تبدیل میشود . لذا می طلبد که دست اندر کاران با مدیریت هماهنگ از بروز نابسامانی و لجام گیسختگی در بازار ودفاع از حقوق مصرف کننده  اقداماتی  مناسب بکار گیرند . ودراین  عرصه با اطلاع رسانی دقیق ونظارت شفاف یاریگر شهروندان در بهبود صنعت خرید وفروش(کسب وکار ) توزیع و مصرف باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.