نباید به امید و انتظار سرمایه‌گذاری خارجی‌ها نشست


سخنان مهم رهبر انقلاب در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان:
باید در همه زمینه‌ها در مقابل غرب حالت هجومی داشته باشیم
ایشان، «جذب سرمایه گذاری خارجی» را اقدامی مثبت برشمردند اما افزودند: تاکنون میزان کمی از توافقات خارجی محقق شده است، بنابراین نباید به امید و انتظار سرمایه گذاری آنها نشست بلکه باید آن کاری را که خودمان می توانیم، در داخل انجام دهیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.