نصب تابلوی زیارت اهل قبور مزار چورس از طرف دختران مرحوم حاج یوسف سلطان بیگی

نصب تابلوی زیارت اهل قبور  مزار چورس
از طرف دختران مرحوم حاج یوسف سلطان بیگی   
جهت شادی روح مرحوم حاج یوسف سلطانبیگی واهل قبور فاتحهم صلوات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.