چورس در کتاب عالم آرای عباسی،

در کتاب عالم آرای عباسی، نویسنده، سلمان خان سوباشی را حاکم چورس و سلماس نام می برد. این مساله سند دیگری است که نشان می دهد، شهر چورس در دوره صفویه مرکزیت منطقه را در دست داشته است. 
در کتاب سیرت جلال الدین نیز به چورس اشاره شده است. در این کتاب، نویسنده به شرح جنگ های ملک اشرف ایوبی و شرف الملک وزیر جلال الدین خوارزمشاه می پردازد و می نویسد: "شرف الملک آنگاه به جانب قلعه سمیران ( احتمالا در اطراف بسطام ) کوچ کرد و از آنجا به چورس رفت که ملک اشرف در آنجا بود. اهل آن دیه به قلعه کوچکی که بر بالای تلی قرار داشت رفته و در آنجا پناه گرفتند". 
منبع دیگر، سفرنامه تاورنیه جهانگرد و بازرگان فرانسوی است که در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم، شش بار به ایران می آید و در سفرنامه خود ضمن اشاره به شهرهای مختلف ایران و مسیرهای عبور خود، از چورس نیز نام می برد. وی می نویسد: "از سلیمانسرا به کورس( چورس ) می رود که شهریست و بیگ آن خراجگذار پادشاه ایران است و در قلعه کهنه ای دو کیلومتر دورتر از شهر اقامت دارد. در آنجا باید برای هر بار مال التجاره نه عباسی حق گمرگی ادا کرد." 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.