#کانال_چورس_نیوز

#کانال_چورس_نیوز در نظر دارد مثل سال گذشته  ازطریق کمکهای دوستان برای نیازمندان اقلام خوراکی از قبیل روغن، برنج،قندوچای در این ایام مبارک،ماه میهمانی خداتهیه وبه همراه تعدادی از دوستان شبانه به خانواده های محترم برساند.

   مبلغ کمک عزیزان به دلخواه می باشد.

بسیاری از خانواده ها منتظر مهربانی و کمک سبز شما بزرگواران می باشد.

در صورت همیاری به پی وی مدیر کانال مراجعه نمایید.

@chorslove

کانال چورس نیوز

@chorsNews

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.