کمپین تحریم به بنرهای تسلیت همشهریان

همشریان بیاید باهم یک رسم غلط را در جامعه ریشه کن کنیم در سالهای گذاشته در شهرمان خانواده که عزادرمی شد فوری ازطرف دوستان اشنایان پارچه سیاه بر در منزل آن خانواده می زدند که با داریت ریش سفیدان شهرمان این رسم غلط برچیده  شدمدتی هست پارچه سیاه جای خودرا به بنر تسلیت داده که هیچ خیری به خانواده متوقی و مرحوم ندارد.
 خدا را شکر سطح سوادجامعه آنقدر بالا رفته که تقریبا همه می دانند که خانواده متوقی و فرد متوقی نیاز به چاپ بنر ندارند بیاید هزینه چاپ بنر را به انجمن های خیریه یا بیمارستان ها یا به افرادی که نان شب ندارند کمک کنیم  از خودمان شروح کنیم واز امام جمعه محترم هم درخواست اطلاع رسانی  را داریم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.