یاد ایام…‌……. روستای تاریخی وگردشگری چورسمعلم شهید اسماعیل شهبازی نفر اول از سمت چپ با همرزمان دفاع مقدس


نشسته ردیف جلو سمت چپ,نفر اول
در حال خوردن خربزه,سال۶۱,منصور حسینقلی زاده چورسی


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.