“۹دی” روزیکه فتنه گران بپای اربابان غدارشان سوختند

                                    9 دی روزیکه فتنه گران بپای اربابان سوختند
 وقتی دشمن در نبرد رودرو  شکست می خورد یا توان معرکه ی مستقیم ندارد به نیرنگ روی می آورد  در تاریکی ودرابهام ودرسایه برای خود همراه وهمپا می   تراشد، همه ی ما کم وبیش  از حجم فتنه وتعاریف واهداف  اختصاصی و تاریخی هریک موضوعاتی فتنه برانگیز مانند گوساله ی سامری تا مسجد ضرار و حکمیت قران در جنگ صفین  و .. تا فتنه ی سال 88  در دوران حاضر مواردی را شنیده وخوانده ایم وجه مشترک همه اینها  خروج  از مسیر قانون وشرع و متاسفانه افرادی از مجموعه ی همراه یک جریان بوده اند  قران فتنه را بدتر از قتل می داند "فتنة أشد من القتل"  زیرا قاتل  تنها می کشد اما مسبب فتنه با بازیچه شدن یا بازیچه قراردادن  افراد و معادل سازی برای آرمان و قهرمان سازی از  کسیکه داعیه قدرت دارد در نقشه وطرحی که بیگانه کارگردان آن است و هوی وهوس نیروی محرکه ی آن  می تواندبا ایجاد اختلاف وتشتت درمیان جامعه  از کشته ها پشته  هابسازد   فتنه مراحل وسوابقی لازم داشته ولاجرم به زمینه ومستمسکی  نیاز دارد...
 
GIF - 23 kb
 
که در عنوان این نوشتار به انتخابات ریاست جمهوری 2009 می رسیم  براساس مستندات زیر بیشتر محققان  تئوری توطئه بین المللی  این نحو قانون شکنی خیابانی را توسط سرکردگان فتنه تشریح کرده و نوع بگو ومگو های رنگی آن را با  حمایت ها  واشنگتن وتل آویو  مرتبط دانستند ....
JPEG - 20.7 ko
 از سوی دیگر  پیش از آن نظرسنجی انجام شده توسط مرکز برای مطالعات "مطالعات عربی و اروپایی" در پاریس  نشان  داد که اسرائیل در پی تحریک اختلافات در جهان عرب و اسلامی است(1) .این مرکز در بیانیه ای اعلام کرد که 58 درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که هدف اسرائیل (2) این است که کشورهای عربی و اسلامی را در اطراف آن بشکند و آنها را به کشورهای کوچک، دولت های کوچک و جناح های رقیب پراکنده برای حفظ  واقتدار اسرائیل  در منطقه تبدیل کنند. پس از اعلام کاندولیزا رایس(3) : " رنج لبنان منجر به "تولد دشوار خاورمیانه جدید" خواهد شد. برابر با تئوری "هرج و مرج سازنده»  که خون های زیادی باید در جهت رسیدن به یک سیستم جدید در این منطقه نفت خیز و  که برای رسیدن به آن مدت  زمان طولانی برنامه ریزی شده است ریخته شود،با فتنه ی 88 همراهی و علائم غیر قابل انکار در داخل ایران همخوانی داشت شبکه ی وهابی "العربیة"  قبل از ظهر روز انتخابات  اعلام پیروزی کاندید مورد نظر انتخاباتی خودرا منتشر کرد در داخل نیز قبل  و پس از اعلام نتیجه ی  انتخابات از تقلب و تهدید به  هرج ومرج سازنده  آنچنان که  کاندولیزا رایس   برابر با تئوری "هرج و مرج سازنده»  برای ساختن خاورمیانه جدید نوید آن را داده بود شکل عملی بخود گرفت تصاویرو  پیام هایی  از داخل ایران  از تهدیدات مرگ، ورود پلیس وبسیج بخانه ها  و منهدم ساختن آنخانه ها و غیره  بخارج فرستاده  می شده   نویسندگانی که   شناسایی   یا واقعی بودن هویت آنها ، در آنزمان تنها برای دریافت کننده محرز بود همه ی این اتفاقات با فتنه ی 88 همراه با علائم غیر قابل انکار دود درخیابان در داخل ایران همخوانی داشت
JPEG - 35.8 ko

در سودان برای جدائی شمال وجنوب و در پاکستان  ولبنان درگیری سنی وشیعه ودر عراق بمب گذاریها ی فراوان جزئی از هرج ومرج سازنده بود.
 وزیر امور خارجه ی آمریکا ، کاندولیزا رایس (که توسط رسانه های غربی به خاطر تهیه این اصطلاح مورد اعتماد قرار گرفت بود) جایگزین اصطلاح قدیمی تر و   "خاورمیانه بزرگ" با خاورمیانه ی جدید این تغییر در خطابه سیاست خارجی خود گسترش می داد ... فتنه های سیاسی ، مذهبی، قومی و ... ابزار آن بود. رسانه و عوامل و عناصرآن هرکدام بازبان خود فعال ترشده و به شکلی به استقبال تئوری سیاست خارجی آمریکا با همکاری سیا وموساد (4) رفته بودند. بنحویکه رسانه های بیگانه نیز تشت رسوائی آنها را برزمین زد و گزارش 2011 تا 2015 کنگره نیز از حمایت های متنوع درطول سالیان متوالی  چاره ی جز اعتراف علیه مزدوران  درایران نداشته خود نداشت....
منابع :
1--http://shafiqbudiman.blogspot.co.uk/2010/10/blog-post.html
 2-3 With memories of the US invasion of Iraq still alive, the Iranian reconciliation with the US instantly brings to mind former US Secretary of State Condoleezza Rice’s concept of “Constructive Chaos,” which posits that generating conditions of violence and warfare throughout the region would- allow the US, Britain and Israel to redraw the map of the Middle East according to their interests. This concept basically stems from the two above
mentioned reports or theories
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread881620/pg1In 1996, the Institute for Advanced Strategic and Political Studies, an Israeli think tank, published a paper entitled "A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm." The lead writer was Richard Perle, who became chairman of the Defense Policy Board in the US, and was extremely influential with President Bush. Several of the authors held key positions in Washington. The paper advised Binyamin Netanyahu to make a 'complete break with the past' by adopting a strategy "based on an entirely new intellectual foundation, one that restores strategic initiative and provides the nation the room to engage every possible energy on rebuilding Zionism ..." Their first step was the removal of Saddam Hussein in Iraq. 'A war with Iraq would destabilize the entire Middle East, allowing governments in Syria, Iran, Lebanon and other countries to be replaced.'
"Israel will not only contain its foes; it will transcend them," the paper concluded.
AFPPleasant termUS Secretary of State Condoleezza Rice (left) introduced the ‘New Middle East’ term to a global audience back in 2006 during the war between Israel and Lebanon.
The “New Middle East” project replaced the older and more imposing term, the “Greater Middle East,” which US President George W. Bush earlier had introduced in a G-8 Summit in 2004. Greater Middle East includes other Asian countries that are part of the Moslem world, namely Iran, Turkey, Afghanistan and Pakistan.!
The ‘New Middle East’ and its ‘constructive chaos’-
- In Washington, the disciples of Leo Strauss, more and more impatient, dream of extending their chaos to Sudan, to Syria and Iran. In this transition period, one no longer speaks of “market democracy”, but only of blood and tears/.http://www.voltairenet.org/article142429.html
4 -« La CIA et le laboratoire iranien », « Pourquoi devrais-je mépriser le choix des Iraniens ? », « La « révolution colorée » échoue en Iran », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 17, 21 et 24 juin 2009. « Iran : le bobard de l’« élection volée » », par James Petras, Traduction Marcel Charbonnier, Réseau Voltaire, 19 juin 2009.
 .


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.