Disclaimer

جهت جمع بندی و شیرازه کشی پاییزی قصه ی غیرنوبرانه ی از پارسال شروع شده ی "مهسایه" که همین هفته های پیش تمامش کردم، لازم است برای خویش ردیه ای بنویسم‌. که یکهو گمان بر این نرود که شخصیت این داستان حقیقی است و حظ خیالی نوشتارم کاهش یابد. البته از آنجایی که عالم نیستم قطعا از چندین داستان خدا در زندگیم الهام گرفته ام و آنچه نوشته شد قطعا از خودم نیست و او نوشته. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.