#موقت

برای من کامنت بنویسید؛ حداقل در این پست. حتی اگر هیچوقت هیچ چیزی ننوشتید، اینبار بنویسید. حتی یک کلمه. حتی بی نام و نشان. چیزی بگویید که هیچوقت نگفتید. چیزی که دلتان میخواهد. حرفی بزنید. چیزی بنویسید لطفا. هرچیزی...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.